Plastik & Skönhet - Skönhet
Skip to content
Näsa

Att göra en näsoperation

En näsoperation även kallad rhinoplastik är en kosmetisk eller rekonstruktiv kirurgisk procedur som utförs för att förändra utseendet på näsan eller för att lösa medicinska problem relaterade till näsan. Det kan vara en komplex process som kräver planering och bedömning från både patientens och kirurgens sida.

Det finns olika skäl till varför människor väljer att genomgå en näsoperation. Vissa väljer att göra det av estetiska skäl, för att ändra formen eller storleken på näsan för att skapa ett mer symmetriskt utseende. Eller för att korrigera en oönskad näsprofil. Andra kan genomgå näsoperationer på grund av medicinska problem såsom andningssvårigheter, hårda snarkningar eller en avvikande nässkiljevägg.

Det är viktigt med en konsultation innan en näsoperation

Innan en näsoperation genomförs är det viktigt att patienten har en noggrann konsultation med en kvalificerad plastikkirurg. Under denna konsultation kommer kirurgen att utvärdera patientens nuvarande näsprofil och diskutera alla förväntningar och önskemål. Det är också viktigt att patienten berättar om sin medicinska historia och eventuella tidigare operationer för att undvika eventuella komplikationer.

Det finns fler sätt att göra en näsoperation

När beslutet har fattats och operationen är planerad kan olika tekniker och metoder användas. Det kan finnas olika ingrepp beroende på om det är en kosmetisk eller rekonstruktiv operation. Vid en kosmetisk näsoperation genomför man ofta ett snitt internt i näsan vilket gör att ärr inte syns. Under ingreppet kan kirurgen ta bort eller forma benvävnad eller brosk för att uppnå den önskade formen och storleken. Vid rekonstruktiva ingrepp kan det vara nödvändigt att använda sig av vävnad från andra delar av kroppen för att bygga upp eller reparera näsan.

 

näsoperation

Efter operationen

Efter en näsoperation kan patienten förvänta sig en återhämtningsperiod. Denna period kan variera beroende på själva ingreppet och individens egna läkningsförmåga. Oftast kommer patienten att behöva ha näsplint eller gips på i cirka en vecka för att stödja näsans nya form. Det kan också finnas svullnad och blåmärken runt näsan och ögonen vilket vanligtvis försvinner efter några veckor. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner under återhämtningsperioden för att optimera läkningsprocessen och undvika komplikationer.

En näsoperation kan vara en effektiv lösning för dem som söker att förändra sitt utseende eller för att lösa medicinska problem relaterade till näsan. Genom att konsultera en kvalificerad plastikkirurg och följa rekommendationer för postoperativ vård kan patienten uppnå det önskade resultatet. Det är dock viktigt att komma ihåg att en näsoperation är en kirurgisk procedur och att det finns risker och komplikationer förknippade med ingreppet. Det är därför av yttersta vikt att göra sin forskning och välja en erfaren och betrodd kirurg för att minimera riskerna och uppnå bästa resultat.

Skönhetsbehandlingar utomlands

Rent vatten är inte en självklarhet utomlands när du ska göra skönhetsbehandlingar

Många vill förena nytta med nöje och gör sina skönhetsbehandlingar i Turkiet.

Detta är Pamukkale i Turkiet här kan man bada och hur rent vattnet är kan jag inte svara på.
Detta är Pamukkale i Turkiet här kan man bada och hur rent vattnet är kan jag inte svara på.

Detta är bra om man också kan bada på sommaren i en pool som finns i nära anslutning till hotellet. Varje pool behöver så klart också en påsfilter för att alltid kunna ha rent vatten som folk i Sverige tar för givet. Det är inte lätt att alltid hitta rent vatten utomlands så därför behövs det påsfilter när man är utomlands. 

Att söka skönhetsbehandlingar utomlands inklusive i Istanbul Turkiet är något som många människor överväger. Istanbul har blivit känt för att vara en populär destination för medicinsk turism inklusive olika skönhets- och plastikkirurgiska ingrepp. Det är viktigt att vara noga med att göra grundlig forskning och överväga några viktiga faktorer innan du bestämmer dig för att genomgå skönhetsbehandlingar utomlands. Tänk också på att man ej kan dricka vatten direkt ur kranen på hotell. Över hela Turkiet måste man köpa vatten på flaska.

Här är några saker att överväga:

 1. Kvalitet på vårdinrättningar:
  • Kontrollera kvaliteten på de vårdinrättningar där behandlingen kommer att utföras. Se till att de uppfyller internationella medicinska standarder och att kirurgerna är legitimerade och erfarna.
 2. Rykte och recensioner:
  • Forskning om ryktet för de kliniker eller sjukhus du överväger. Läs recensioner från tidigare patienter och se om det finns några varningar eller negativa erfarenheter.
 3. Kvalifikationer hos kirurgen:
  • Kontrollera kirurgens kvalifikationer, erfarenhet och specialisering inom det specifika ingrepp du överväger.
 4. Kostnad och all inclusive paket:
  • Jämför kostnaderna för behandlingen och se om det erbjuds all-inclusive paket som inkluderar själva ingreppet, eventuella medicinska tester, logi och eftervård.
 5. Språkförståelse:
  • Se till att det finns tillräcklig kommunikation och förståelse när det gäller språket. Det är viktigt att kunna kommunicera klart med vårdpersonal och kirurger.
 6. Eftervård och återhämtning:
  • Försäkra dig om att det finns en tydlig plan för eftervård och återhämtning. Det kan innefatta uppföljningsbesök, eventuell medicinering och riktlinjer för återhämtning.
 7. Försäkring:
  • Kontrollera vilken typ av försäkring som täcker eventuella komplikationer eller problem som kan uppstå under eller efter behandlingen.
 8. Lokala Lagar och Regler:
  • Förstå de lokala lagarna och reglerna som gäller för medicinska ingrepp i det aktuella landet. Det kan vara skillnader i lagstiftning jämfört med ditt hemland.
 9. Reseplanering:
  • Planera din resa noggrant inklusive logi, transport och eventuell tid för återhämtning efter ingreppet.
 10. Rådgivning och andra åsikter:
  • Konsultera med olika medicinska professionella både i ditt hemland och i det land där behandlingen kommer att utföras. Få flera åsikter och rådgivning innan du fattar ett beslut.

Det är viktigt att behandla medicinska ingrepp särskilt skönhetsbehandlingar och plastikkirurgi med allvar och noga överväga risker och fördelar. Att ha realistiska förväntningar och vara fullt informerad är nyckeln till en positiv upplevelse.

Bröst

Att sätta in bröstimplantat

Ett kirurgiskt ingrepp

Att sätta in bröstimplantat är en form av kirurgisk ingrepp som man utför för att förändra eller förbättra bröstens form och storlek. Det är en populär operation som man genomför av både medicinska och kosmetiska skäl. Bröstimplantat opererar man för att förstora brösten, korrigera asymmetri eller återuppbygga brösten efter en mastektomi.

Skräddarsydda bröstimplantat använder man för att möta varje person, behov och förväntningar. Det finns olika typer av bröstimplantat vanligtvis tillverkade av en silikonkapsel fylld med silikongel eller en saltlösning. Framstegen inom medicinsk teknik har möjliggjort utvecklingen av implantat med olika former, storlekar och texturer för att ge det mest naturliga resultatet och minska risken för komplikationer.

Man gör grundliga undersökningar innan man gör någon sorts av operation av bröstimplantat

Innan operationen genomgår patienten en noggrann bedömning av en specialist. Det inkluderar en fysisk undersökning av brösten, en hälsoundersökning och en diskussion om patientens förväntningar och mål. Kirurgen kommer också att diskutera olika alternativ och föreslå den bästa metoden baserat på patientens kroppsform och önskemål.

Själva operationen genomför man under lokal eller generell anestesi och tar i genomsnitt ett par timmar att slutföra. Kirurgen gör först ett snitt antingen runt bröstvårtan, under bröstet eller i armhålan. Därefter lägger man implantatet antingen ovanför eller under musklerna under brösten beroende på patientens anatomi och önskemål. När implantatet är placerat på plats stänger man snittet med suturer och man får ett förband applicerat för att underlätta läkningen eller en stödbh.

 

bröstimplantat

Efter operationen kan patienten uppleva viss smärta, svullnad och obehag vilket är normalt och bör gradvis minska. Smärtstillande medel kan ordineras för att lindra obehaget under återhämtningen. Det är viktigt att ge kroppen tillräckligt med tid att läka och att följa de instruktioner som ges av kirurgen för att undvika komplikationer och uppnå de bästa resultaten. Du kan också använda cbd olja mot smärta ifall du tycker att det är ett alternativ. 

Som vid alla kirurgiska ingrepp finns det risker och komplikationer förknippade med att sätta in bröstimplantat. Det kan vara irritation, infektion, blödning, ärrbildning eller asymmetri. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker och att diskutera dem med kirurgen innan operationen.

Det är också värt att nämna att bröstimplantat inte är permanenta och kan behöva bytas ut efter ett antal år. Kirurgen kommer att övervaka patientens brösthälsa och rekommendera eventuella ytterligare ingrepp som kan vara nödvändiga i framtiden.

Att sätta in bröstimplantat kan vara en livsförändrande process för många kvinnor. Det kan öka självförtroende och självkänsla och ge en mer proportionerlig kroppsform. Det är dock viktigt att göra en noggrann undersökning och välja en erfaren kirurg för att uppnå bästa resultat och undvika komplikationer. Att vara realistisk om förväntningarna och ha realistiska förväntningar är också avgörande för att vara nöjd med resultatet av ingreppet.

Hur väljer man rätt bröstimplantat?

Att välja rätt bröstimplantat är en viktig beslut för kvinnor som är intresserade av att förbättra sin kroppsform och självförtroende genom en bröstförstoring. Det finns emellertid flera faktorer som måste tas i beaktning för att säkerställa att valet är rätt för varje individuellt fall. Att konsultera en erfaren plastikkirurg och göra noggranna överväganden är avgörande för att uppnå önskat resultat med minimala risker och komplikationer.

Det första steget för att välja rätt bröstimplantat är att fundera över ens egna mål och förväntningar med operationen. Varför vill du ha en bröstförstoring? Vilken storlek och form föredrar du? Det är viktigt att vara tydlig med dessa svar innan du träffar en kirurg. På så sätt kan kirurgen föreslå lämpliga implantatalternativ för att uppnå önskat utseende och omfång.

Nästa steg är att träffa en erfaren plastikkirurg för en konsultation. Kirurgen kommer att bedöma din bröststruktur och ge råd baserat på din anatomiska form, kroppsmått och önskemål. Det är viktigt att hitta en kirurg som är erfaren och har ett gott rykte inom bröstoperationer för att säkerställa att du får de bästa råden och resultaten.

Det finns olika storlekar och innehåll att välja emellan

Under konsultationen kommer kirurgen att diskutera olika implantatalternativ med dig. Det finns två huvudtyper av bröstimplantat: saltvatten och silikon. Saltvattenimplantat består av steriliserat saltvatten medan silikonimplantat har en geléliknande konsistens. Båda typerna har sina egna fördelar och nackdelar och det är viktigt att välja det som passar dig bäst.

Storlek och form är också viktiga faktorer att överväga vid val av bröstimplantat. Det är viktigt att välja en storlek som harmoniserar med din kropp och uppfyller dina förväntningar. Kirurgen kan använda 3D-modelleringstekniker och prova olika proteser för att ge dig en uppfattning om hur resultaten kan se ut. Du bör också överväga den önskade formen på dina bröst till exempel rund eller droppformad, och diskutera detta med din kirurg.

Utöver implantatets typ, storlek och form finns det också andra viktiga faktorer att ta hänsyn till. Ytstrukturen på implantatet kan vara slät eller grov och båda har sina egna fördelar och nackdelar. Du bör också diskutera implantatplaceringen om det ska placeras ovanpå eller under bröstmuskeln samt de möjliga snitten eller metoderna för insättning av implantatet.

Slutligen är det viktigt att tänka på dina egna hälsokrav och livsstil. Diskutera din medicinska historia och eventuella tidigare bröstoperationer med din kirurg. Diskutera även bröstdysmorfiskt syndrom (BDD) eller något annat psykiskt tillstånd som kan påverka din uppfattning om ditt utseende.

Okategoriserade

Hur startar man en egen skönhetssalong?

Hur startar man en egen skönhetssalong? Tips och råd för att komma igång

starta upp en skönhetssalong
starta upp en skönhetssalong

Att starta en egen skönhetssalong kan vara en dröm för många, men det kan också vara en utmaning. Det finns många saker att tänka på från att välja rätt plats till att skapa en affärsplan och marknadsföra din verksamhet. Denna artikel kommer att ge dig några tips och råd om hur du kan starta din egen skönhetssalong.

Först och främst är det viktigt att undersöka marknaden och se vad som redan finns tillgängligt i ditt område. Det kan vara en god idé att besöka andra skönhetssalonger och se vad de erbjuder, vilka priser de har och vilken typ av kunder de har. Detta kan hjälpa dig att identifiera en nisch som du kan fylla och hjälpa dig att skapa en unik försäljningsproposition.

Affärsplanering

Att skapa en affärsplan är en viktig del av att starta en egen skönhetssalong. En affärsplan hjälper till att definiera målen och strategierna för företaget och ger en klar bild av hur verksamheten kommer att drivas och finansieras. Här är några viktiga faktorer att ta hänsyn till när man skapar en affärsplan för en skönhetssalong.

Marknadsanalys

En marknadsanalys är en viktig del av en affärsplan för en skönhetssalong. Det är viktigt att förstå målgruppen och konkurrensen på marknaden. En marknadsanalys kan hjälpa till att definiera vilka tjänster som efterfrågas och vilka som saknas. Det är också viktigt att undersöka vilka priser som konkurrenterna tar och vilka marknadsföringsstrategier de använder.

Hålla rent och snyggt

Detta kan du så klart göra med hemstädning Bromma för inget är så noga med kunder som vill att det är rent.

Affärsmodell

En affärsmodell beskriver hur företaget kommer att generera intäkter och vilka kostnader som kommer att uppstå. Det är viktigt att ta hänsyn till kostnader för hyra, utrustning, förbrukningsvaror, personal och marknadsföring. En viktig del av affärsmodellen är också att definiera vilka tjänster som kommer att erbjudas och vilka priser som kommer att tas.

Finansieringsstrategi

Att starta en skönhetssalong kan kräva en betydande investering. Det är viktigt att ta hänsyn till kostnader för hyra, utrustning, förbrukningsvaror, personal och marknadsföring. Det finns olika finansieringsalternativ att överväga inklusive banklån, investerare och crowdfunding. Det är viktigt att skapa en realistisk budget och att ha en tydlig plan för hur företaget kommer att finansieras.

Lokal och placering

Att hitta rätt lokal är en av de viktigaste faktorerna för att starta en framgångsrik skönhetssalong. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid valet av lokal och placering. Nedan följer några viktiga faktorer att tänka på vid lokalvalet.

Lokalval

När man väljer lokal för sin skönhetssalong är det viktigt att välja en plats som är lättillgänglig för kunderna och har god synlighet. Det är också viktigt att tänka på lokalens storlek och att den har tillräckligt med utrymme för att rymma alla behandlingsrum, reception, personalutrymmen och eventuellt försäljningsyta.

Hyresavtal

Att teckna rätt hyresavtal är också en viktig faktor för att starta en framgångsrik skönhetssalong. Det är viktigt att hyresavtalet innehåller alla nödvändiga klausuler och att det är tydligt vad hyran inkluderar. Det är också viktigt att tänka på hyresperioden och att den är tillräckligt lång för att kunna bygga upp en stabil kundbas.

Salongens layout

Salongens layout är också en viktig faktor att tänka på vid lokalvalet. Det är viktigt att layouten är anpassad för att skapa en avslappnad och trivsam atmosfär för kunderna. Det är också viktigt att tänka på att ha tillräckligt med utrymme för personalen att arbeta på ett effektivt sätt. En bra layout kan också bidra till att öka försäljningen genom att göra det lättare för kunderna att hitta och köpa produkter.

Fillers

Förbättra och förändra med små medel

Vi kan nog alla känna igen oss i att vi inte alltid är nöjda med vårat utseende. Vi blir påverkade av media, alla snygga modeller och de olika ideal som finns runt om i världen

Människor försöker förändra och förbättra våra utseenden med att färga och klippa hår, fixa naglar och fransförlängningar och allt annat vi kan hitta på

Men vi har ju även såna saker som fillers, botox, peelings och så många andra varianter vi kan göra för att må bättre i oss själva, nånting jag är väldigt exalterad över

 

Fillers och botox

Det finns så många olika varianter av fillers, olika märken,dom gör olika saker så jag tänkte berätta lite om det och mina tankar kring dom

Restylane

Används för att korrigera fina linjer i ansiktet tillexempel runt ögonen

Restylane Perlane
Används för utfyllnad av djupare ansiktslinjer, som linjer vid näsan och läpparna samt för läppskulptering

New-Fill/Sculptra
New-Fill tillför volym genom en syntetisk mjölksyra (samma som vi har i kroppen, fast kemiskt framställd) som ofta används inom medicinen.

Framförallt har produkten visat sig vara mycket effektiv för volymökning i kindpartier, varför produkten använts med stor framgång till HIV-patienter med lipoatrofi. Lipoatrofi innebär att man förlorar en stor del av underhudsfettet i ansiktet med urholkade ögon och kinder som följd. Så filler används inte bara i skönhets syfte

New-fill sägs hålla upp till två år efter det första injektionstillfället, men det förutsätter påfyllningar i omgångar för att effekten av nybildningen av kollagen ska vara ihållande och därmed ge en synbar effekt.

Så vad skiljer sig mellan dom olika typer av fillers?

Det finns flera saker som skiljer olika typer av fillers åt. Det kan t.ex. handla om hur fort materialet kommer att brytas ner i din kropp, hur mycket vatten som materialet kan dra till sig och hur bra det håller sin form efter behandlingen.

Hållbarheten är dock inte enbart baserat på valet av fillers  utan också vilket område du väljer att behandla. Fillers i haka och kinder har oftast en längre hållbarhet än fillers i läpparna, eftersom du rör och använder läpparna mycket mer.

Revolax

Revolax är ett mycket populärt varumärke och en fillers som främst används för att öka volymen i ansiktet. Med Revolax kan du t.ex. behandla mycket djupa rynkor som inte försvinner helt efter botox , men du kan även fylla ut marionetter, kinder, läppar och haka, såväl som nasolabialaveck.

Juvederm

Juvederm är kanske den filler som har använts mest i Sverige och är ett tryggt och bra alternativ för dig som söker ett volymåterställande preparat. Med Juvederm kan du fylla ut marionetter, haka och kinder, men den lämpar sig även bra för läppar så konsistensen inte är alldeles för hård.

 

Att tänka på när du väljer fillers

Se till att du går till en legitimerad injektions behandlare med lång erfarenhet. Den person du väljer ska kunna förklara fördelar och nackdelar med de olika preparat som finns och vad som skulle fungera bäst för just dig.

Jag tycker också att det är bra att ha en “målbild”

En tydlig bild på hur du vill att dina läppar, kinder, haka eller vilket område du än ska behandla, ska se ut när du är klar

Innan jag själv gick till en injektions behandlare googlade jag bilder på läppar, då det var de område jag ville behandla

Jag tror jag kollade på tusen bilder innan jag hade en klar bild i huvudet om hur jag ville se ut när jag var färdig med mina injektioner

Före och efter

Jag tog otroligt många bilder på mina läppar innan jag gjorde min första injektion, och jag kommer visa två bilder på mina läppar. Hur dom såg ut innan jag gjort nånting med dom, och hur dom ser ut nu efter ca 6 ml Revolax deep.

Innan jag gjorde mina fillers avskydde jag att synas på bild, över målade mina läppar så dom skulle se större ut, ja, jag gjorde allt för att mina läppar inte skulle se så små ut som dom var

 

Visst är det en otrolig skillnad!!!

Visst kanske inte fillers eller botox är för alla, men det har varit ett stigma runt injektioner ganska länge, och jag känner flera som inte vågar berätta att dom gjort injektioner för dom är oroliga för att folk ska döma dom, eller klanka ner på dom för att man valt att göra ett ingrepp på sin kropp.

 

Jag kommer skriva mer om sånt här framöver, så klart. För jag är väldigt förtjust i fillers, plastikoperationer och annat smått o gott där man kan ändra och förbättra sitt utseende =)

 

Önskar er alla en fin dag

Inlägg

Bästa tips innan en modellfotografering

Det är viktig att sova ut om man ska få fint hår, hud och naglar.

Det är så klart viktigt att använda bra märken till sin hy och även när man väljer make-up. Jag brukar då välja produkter som faktiskt är allergi testade för jag tänker varken förstöra min hy eller ha tårar i ögonen pga av en dålig och billig mascara. När jag ska på modell uppdrag då är det desto viktigare att ta hand om sig själv. Både äta rätt och att sova ordentligt. Jag brukar tyvärr inte orka röra på mig så mycket utan tar promenader då och då på söndagar.

Jag besöker då gärna loppis och brukar googla runt för att se var de har loppis. På loppis brukar man hitta dyra skönhetsmärken till ett mycket bra pris. Tex häromdagen när jag var på en stor loppis hittade jag massor och fick betala 10 kr styck för en mycket stor förpackning dessutom. De var ej använda utan det handlade bara om felköp.

När jag är hemma brukar jag också se till att sova ordentligt och dricka mycket vatten. Jag väljer då mineralvatten för att inte torka ut min hy. Jag älskar mineralvatten och älskar Coca cola mer, men pga av all socker så väljer jag mineralvatten som dryck.

Mina bästa tips på hur du ska vila ut innan en modellfotografering

 • Vila på en hängmattestånd för då känns det som om du är ett spädbarn på nytt eftersom den vaggar dig till sömns
 • Låt det vara lite kallt i det rummet du ska sova i för hjärnan blir då automatisk trött
 • Visualisera innan du somnar för då kan du också få allt du önskar dig. Det sista du tänkte på innan du somnade är också vad som kommer komma in i ditt liv.
 • Du ska absolut inte röka eller dricka håll dig totalt borta från sånt så gott det går
 • Ta långa promenader innan du går och lägger dig. Ta dem innan direkt innan du ska sova utan gör det kanske 2 timmar innan för är man upp i varv kan det vara svårt att somna. Du kan tex ta promenader direkt när du vaknar för då ska du se att du verkligen vaknar till en gång för alla.
 • Duscha gärna eller blöt ned håret och sedan föreställ dig att du har simmat och är väldigt trött nu då kommer du garanterat att somna direkt.
 • Duscha varje morgon för när man känner sig ren blir man också automatisk piggare.
Inlägg

En kvinna beslutar själv om sitt utseende

Många människor har åsikter om kvinnor och deras utseende. Folk vill så gärna vara nöjda med sina utseenden och för att bli nöjd krävs också att man tar hand om sig.

Det är inte lätt att bli nöjd med sitt utseende om man verkligen vill se bra ut. Alla människor vill se bra ut det finns nog ingen som skulle säga att de inte bryr sig om hur de ser ut. En normal frisk människa vill gärna se både snygg och proper ut. För vi vet att vi blir bättre behandlade när vi bryr oss om hur vi ser ut. Det finns dessutom massa psykologiska tester man har gjort för att se hur folk blir behandlade.

Sann historia om en man som inte ser utseende hos kvinnor

Det finns en man som byter sällskap lika ofta som folk byter underkläder. Denna man åker med jämna mellanrum på semester och lär känna kvinnor som kommer och bor hos honom i 2 veckor. Sedan vet ingen vad som händer då han lätt hamnar i konflikt med dem och sedan inte vill veta av dem längre. När de anländer till honom påstår han att han är super kär. Han lovar dem evig kärlek och verkligen ger dem uppmärksamhet så att när han tröttar efter två veckor kommer det som en chock för dem. De funderar över hur en människa kan ändras så lätt bara över en natt? Han går heller inte efter något speciellt utan alla är välkomna och bo hos honom. De får också bo längre om de så önskas men då kan han inte lova att han håller sig till en kvinna. Många har passerat hans bostad från lång till korta från mörka till ljusa. Dessutom från normala till ruskigt ovårdade kvinnor. Jag kan inte säga att någon ser bra ut utan alla är de medelmåttiga. Hade dessa kvinnor råd hade de säkert tagit till skönhetsbehandlingar och kirurgi för att kunna fånga en normal man som tar hand om dem.

Vill du också göra något för ditt yttre så ska du Besök https://doctork.se/ så får du här massor av tips för vad just du kan göra för ditt utseende.

Du ska inte låta dig påverkas av någon annan varken till att göra något åt ditt utseende eller att låta bli. Allt du gör ska du enbart göra för att du själv vill trivas bättre med dig själv inte för att någon annan ska trivas eller vantrivas.

Fanns en person som sa till sin bästa vän “om du gör plastikoperationer kommer jag sluta umgås med dig” Till svar fick hon “den dagen jag önskar plastikoperera kommer jag definitivt inte tänka -oj jag får ej operera mig för den där idioten kommer sluta umgås med mig” Nej den dagen är mitt eget beslut ingen kan verkligen få mig att vilja operera eller hindra. Den här som försökte hota med att bryta vänskapen är nästan värre än någon som ger tips vad man göra för sitt utseende. Fast ingen vill att någon heller säger “har du funderat på att operera din näsa”. Man ska respektera varandra och inte ge sig på varandra.

Inlägg

När man vill förbättra sitt utseende

Många människor gör olika ingrepp på sitt utseende för att bli nöjd med sig själva. Det kan tex handla om att man vill ha ett vackrare leende och därför skaffar sig porslin fasader samt fyller läpparna med fillers. Vissa kanske har för tunn underläpp och vill fylla ut den eller att man upplever att munnen är ojämns. Man kan också fylla i rynkor med fillers och bli en bättre version av sig själv.

Det handlar inte om att man jämför sig med andra det handlar om att man vill bli en vackrare version av sig själv. Alla människor ska ha rätten att få förändra sitt utseende med hjälpa av plastikkirurgi och man ska respektera detta. Lika som att man bör även respektera människor som inte vill ta till kniven för att förbättra sitt utseende. Var och en ska själva få välja hur de vill göra med sitt utseende och man ska verkligen respektera andra hur de vill leva sina liv. Vare sig det handlar om andras hälsa eller utseende så får var och en välja fritt.

Det finns också de som kanske har för stor byst som vill minska på bysten för att de vill kunna ta på sig kläder som sitter bättre. Vissa vill förstora bysten  för att de vill så gärna känna sig mer kvinnliga. Kvinnor med för stora byst vill ju också göra en bröstlyft för att de kanske har fött barn och brösten hänger. Oavsett anledning så är många kvinnor måna om bröstens utseende och storlek därav bröstförstoring för dessa kvinnor.

Vissa vill även att deras mage ska se fina ut och gör då en bukplastik och många blir då supernöjda med sig själva. Det är så härligt att se när kvinnor verkligen blir nöjda med sig själva. Hos Erklinik kan man få hjälp med mycket gällande sitt utseende så att man blir nöjd. Vi kvinnor är verkligen måna om vårt utseende och har varit det i tusentals år. Nu har även männen också blivit lika fåfänga som oss kvinnor om inte mer. Detta är positivt för det visar också en mer jämställd samhälle där män och kvinnor båda är lika fåfänga. Det finns inget längre som heter att kvinnan alltid måste se ung ut. Även männen har dessa krav på sig själva numera som tur är.

Vi lever en tid där alla människor vill prestera och bli duktiga samt inte nog med det vill vi alla vara vackra också. Man mår bättre också när man blir nöjd med sitt utseende därför är Erklinik något att rekommendera för den som vill trivas bättre med sitt nya jag som är vackrare. Alla har rätt till att förändra sitt utseende och alla har rätt att få känna sig vackra män som kvinnor, gammal som ung.

Okategoriserade

Trevliga detaljer till dina gäster

Tänk på dina gäster

När man är hemma i sitt egna hem och går in i badrummet så finns det en hel del vi har i våra skåp som vi använder. Hur mycket tänker vi på våra gäster när dom kommer hem till oss och behöver använda badrummet? Man har kanske gäster som man bjudit in som man inte känner så väl och då vill man att det ska finnas saker tillgängligt i badrummet. Av erfarenhet så är frågar man gärna inte om sådana saker.

gäster

En finare flaska av något slag som man fyllt med flytande tvål. Det istället för att ställa fram den man köpt gör ett trevligt intryck. Idag är det inte så många som använder eller lägger fram tvålar och tvålkoppar. Istället används flytande tvål i olika dofter. Att också ha en handkräm på handfatet bredvid tvålen tycker jag är trevligt. Att kunna smörja in händerna efter ett toalett besök kan göra många glada och nöjda.

gäster

När jag har varit borta som gäst och använt badrummet där jag befinner mig har det ibland varit svårt att veta var man ska torka händerna. Oftast hänger det två eller tre handdukar på väggen som man antar är ägarna till bostaden, och dom vill man ju inte använda. Att hänga en ensam handduk på väggen tycker jag är bäst då man förstår att det är för gäster. Det finns ju också små skyltar man kan sätta ovanför kroken med “gäster” om man vill.

Ett annat tips är också att se till att handduken till din gäst är annorlunda än dom övriga.

Okategoriserade

En ljummen handduk

Eller för att hålla borta våta handdukar

Efter en kall dag utomhus och en varm dusch vill du inte torka dig med en kall handduk. Då kan det vara bra att ha en handdukstork. Den kan man sätta på en stund innan man duschar och få en varm handduk efteråt. En handdukstork håller inte bara handdukarna varma utan också fräscha. För om du låter handduken hänga och bli ordentligt torr efter att du använt den så slipper du också dålig lukt av en våt handduk. Dessutom är det bra för miljön och handduken håller längre.

handduk

Det finns både enkla modeller av en handdukstork och mer avancerade. Dom enkla kan ha en knapp som du sätter på eller stänger av, medens det finns andra där man kan ställa in önskad temperatur och timers. Dom vattenfyllda handdukstorkarna måste man koppla in på varmvattensystemet som finns i badrummet. På samma sätt som ett element. Vid installation krävs det att man vet vad och hur man gör och ska använda sig av en legitimerad installatör. Dessa vet vad det är för regler som man måste ta hänsyn till. Som till exempel om handdukstorken är av klass 1 så måste den sättas upp mint sextio centimeter från dusch eller badkar.

En sak som man också kan tänka på är att placera torken så att inte mindre barn kan hänga i den. Man brukar rekommendera  att sätta den med den lägsta delen minst 600 mm mätt från golvet.